ANTIKVARIÁT U POŠTY

Hledat:

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Tituly jsou popsány podle nejlepšího vědomí a svědomí a prodávají se ve stavu, v jakém byly zařazeny do internetového antikvariátu Antikvariatik.cz. Popis proto nelze považovat za právní ručení a nemohou být s odvoláním na něj vznášeny reklamace.

Všechny tituly je možné si osobně prohlédnout popř. zakoupit v naší provozovně v Ostravě. Je možno si je zarezervovat přes e-obchod osobním odběrem (zdarma).

Pokud využijete e-obchodu, knihy posíláme po platbě předem na účet (cena poštovného a balného 90,- kč) Českou poštou. Dále také dobírkou (cena poštovného a balného za jednu knihu 130,- kč), u balíků nad 2 kg na dobírku (čili více knih než jedna kniha) jsme nuceni zvednout cenu poštovného dle nového ceníku České pošty na 190,- Kč. Možná je také ZÁSILKOVNA - pouze do 5 kg (platba předem na účet 70,- kč, platba na dobírku 90,- kč). ZÁSILKOVNA na Slovensko (platba předem na účet 130,-Kč). Nově je možno ze Slovenska platit v Eurech ve FIO bance. Číslo účtu zašleme po domluvě.

MÁME RADĚJI ZÁSILKOVNU :-) Je levnější a lepší...

Platbu na účet je nutno uhradit do 3 dnů, č.ú. Vám zašleme e-mailem. Dobírky odesíláme ihned.

Při objednávce do zahraničí požadujeme platbu předem na účet (poštovné dle země určení).

Při více objednávkách jednoho a téhož titulu, má přednost zákazník v naší provozovně v Ostravě, dále objednávky vyřizujeme v tom pořadí, v jakém jsme je obdrželi.

Postup při nákupu:

Pro větší přehlednost jsou tituly řazeny do kategorií. Kategorii, jež Vás zajímá, si zvolíte kliknutím na příslušný název v katalogu v pravé části obrazovky.

Vybraný titul zakoupíte kliknutím na nápis Detail pod popisem příslušného titulu. Po kliknutí na tento nápis se Vám zobrazí detailní informace příslušného titulu. Pak už stačí kliknout na nápis Vložit do košíku. Chcete-li pokračovat v nákupu, klikněte na odkaz Pokračovat v nákupu v pravém horním rohu objednávkového formuláře. Chcete-li nákup ukončit a odeslat objednávku, vyplňte příslušná pole objednávkového formuláře a klikněte na tlačítko ODESLAT. U Zásilkovny se Vám pod souhrnem objednávky objeví i Zásilkovna, kterou jste si vybrali.Během několika minut po odeslání byste od nás měli obdržet automatický e-mail s potvrzením Vaší objednávky. Toto není potvrzením, že máme zboží skladem. Na 99% knihy máme, ihned po vyhledání Vám sdělíme číslo účtu anebo oznámení o odeslání dobírky.

 

Odstoupení od smlouvy:

Náklady spojené s vrácením zboží nehradíme.

Odstoupení od smlouvy se řídí § 1829 až § 1838 občanského zákoníku:

§ 1829 (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. (2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

§ 1830 Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

§ 1831 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834. (2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. (2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. (3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). (4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

§ 1833 Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

§ 1834 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

§ 1835 Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

§ 1836 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu a) jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f), nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a podnikatel jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo podnikatel nepředal spotřebiteli vyhotovení smlouvy.

§ 1837 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

§ 1838 Neobjednané plnění Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

Ochrana osobních údajů:

Internetový Antikvariát U Pošty.cz se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři nebudou v žádné formě poskytnuty třetím osobám.

Pokud nenaleznete odpověď na Váš dotaz v těchto Obchodních podmínkách nebo k nim máte otázky, zašlete zprávu na naši kontaktní adresu.

 

Navigace:

ANTIKVARIÁT U POŠTY 2008 © All right reserved | Sitemap | Administrace